DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+32 (0) 15 79 46 15
info.be@quovadisglobal.com

Registratieproces

Om een QuoVadis certificaat aan te vragen, kan een e-mail worden gestuurd naar info.be@quovadisglobal.com.

Een collega zal je verder helpen door het registratieproces.

Overheidsdiensten-Geprivilegieerde Provider

Certificaten voor openbare diensten

Toegang tot openbare diensten in België vereist in de meeste gevallen een authenticatie via een certificaat. De QuoVadis digitale certificaten worden geaccepteerd en/of ondersteund door de volgende nationale diensten:

Belgische overheidsdiensten 

  • E-box
  • E-procurement
  • Federale Service Bus
  • Intervat
  • Nationale Bank van België (de Balanscentrale)
  • Tax-on-Web (CSAM)

E-box

De eBox is het platform voor onlinedienstverlening van de sociale zekerheid. Dankzij deze digitale brievenbus kan elke burger gecentraliseerd en beveiligd officiële documenten van de sociale zekerheidsinstellingen ontvangen.  Lees Meer

E-procurement

Publicprocurement.be is de portaalsite overheidsopdrachten van de dienst Overheidsopdrachten van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten van de Kanselarij van de Eerste Minister.  Lees Meer

Federale Service Bus

De Federal Service Bus (FSB) is het platform waarop verschillende webservices via een overzichtelijke en uniforme interface beschikbaar zijn. Deze maken de authentieke bronnen binnen de overheidsdatabases toegankelijk. Via de Federal Service Bus (FSB) verzekert Fedict de toegang tot de authentieke bronnen en de snelle uitwisseling van gegevens op een homogene en veilige manier.  Lees Meer

Intervat

INTERVAT is het elektronisch melden van btw-aangiftes via het internet in België. Met de Intervat toepassing kunt u bepaalde documenten manueel of via een xml-bestand indienen dit via een beveiligde elektronische verbinding.  Lees Meer

Nationale Bank van België (Balanscentrale)

In het kader van de missie toevertrouwd door de wetgever, verzamelt en verspreidt de Balanscentrale de jaarrekeningen van bijna alle rechtspersonen in België. Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor de opmaak van statistieken en financiële analyses.  Lees Meer

Tax-on-Web (Authentication via CSAM)

De onlinedienst voor de aangifte in de personenbelasting via een beveiligde verbinding.  Lees Meer