DigiCert QuoVadis

Accreditaties en Toezicht

Autoriteit klanten eisen een zekerstelling dat hun leverancier voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaard. QuoVadis onderhoudt een reeks van onafhankelijke audits en accreditaties, inclusief de certificering als een gekwalificeerde CSP onder de ETSI standaarden.

België Gekwalificeerde Certificaat Dienstverlener
QuoVadis is geregistreerd als een erkende uitgever van gekwalificeerde certicaten bij FOD Economie - kwaliteit en veiligheid.
EU Gekwalificeerde Certificaataanbieder
QuoVadis is een Gekwalificeerd TSP geaccrediteerd door Agentschap Telecom in Nederland na een certificatie van BSI tegen de eisen van de ETSI EN 319 411-1 en ETSI EN 319 411-2 standaarden om gekwalificeerde certificaten voor elektronische handtekening en elektronische Zegel uit te geven. De certificering vereist een jaarlijkse audit van QuoVadis.
Nederland PKIoverheid
QuoVadis is een Certificate Service Provider (Certificatiedienstverlener) voor de PKI Overheid, de PKI ontworpen voor betrouwbare communicatie binnen en met de Nederlandse regering.  QuoVadis is gecertificeerd door BSI en in overeenstemming gevonden met de eisen van ETSI EN 319 411-2 voor gekwalificeerde persoonlijke certificaten en met de eisen van ETSI EN 319 411-1 voor service server certificaten uitgegeven onder de Root Staat der Nederlanden.
Nederland eHerkenning
QuoVadis erkende aanbieder binnen eHerkenning.
ISO/IEC 27001
QuoVadis Trustlink BV en QuoVadis Trustlink BVBA zijn gecertificeerd door QMS en voldoet aan de eisen van ISO / IEC 27001Information Security Management Systems (voorheen bekend als BS7799-2). ISO / IEC 27001 is een internationaal erkend certificaat om te evalueren hoe een organisatie omgaat met informatiebeveiliging. De certificering is gericht op de uitgifte van eHerkennings producten en vereist een jaarlijkse audit van QuoVadis.
WebTrust voor Certification Authorities
WebTrust voor CA's is de dominante commerciële standaard om een waardeoordeel te bepallen over de kwaliteit en effectiviteit van een Certificaat Autoriteit. In samenwerking ontwikkeld en beheerst door het Amerikaanse Instituut van Gecertificeerde Publieke Accountants (AICPA) en het Canadese Instituut van Register Accountants (CICA). WebTrust vereist een jaarlijkse audit.
WebTrust voor Certification Authorities
WebTrust voor Baseline Requirements wordt gebruikt om controles van CA’s te meten versus de CA/B Forum “Baseline Requirements voor de uitgifte en het beheer van openbaar vertrouwde certificaten”.  WebTrust voor BR vereist een jaarlijkse audit.
WebTrust for Extended Validation
WebTrust voor Extended Validation wordt gebruikt om de verplichte controles van de CA versus de eisen van het CA/B Forum vast te leggen.  WebTrust vereist een jaarlijkse audit.
WebTrust voor Code Signing

WebTrust voor Code Signing (het ondertekenen van code) wordt gebruikt om de controles van een CA te toetsen aan de minimumvereisten van de Code Siging Working Group voor de uitgifte en het beheer van publiek vertrouwde Code Signing certificaten. WebTrust voor Code Signing vereist een jaarlijkse audit.

Swiss Qualified Certification Services Provider
ZertEs wordt toegekend door het Zwitserse SAS (Swiss Accreditation Service (SAS) en BAKOM (Zwitserse OPTA) na een audit van KPMG. Het is gebaseerd op de Zwitserse wetgeving en op de ETSI standaarden voor Gekwalificeerde Certificaat Dienstverleners (CSP) en Timestamping Autoriteiten. ZertEs vereist een jaarlijkse audit.
EUGridPMA
De EUGridPMA coördineert het vertrouwensmateriaal voor e-Science Grid authenticatie binnen Europa. QuoVadis maakt gebruik van een Managed CA voor EuroGridPMA leden die is geaccrediteerd om te voldoen aan het authentificatieprofiel van de International Grid Trust Federation (IGTF). Overige IGTF leden omvatten APGridPMA voor de Aziatisch/Pacifische regio en TAGPMA voor Noord en Zuid Amerika.